liveatedu

INSTRUCCIONS PER ACCEDIR A LIVEatEDU

El nom d'usuari correspon a el nom de l'alumne/a seguit de les inicials dels cognoms i de "@garbinye.net". La contrasenya és la mateixa que l'e-Garbiñe afegint però "00" al davant.

Fixeu-vos en el següent exemple.

Alumne: Manel Pérez Serra amb contrasenya h822

El seu usuari seria: manerlps@garbinye.net
i la seva contrasenya: 00h822