Per a poder conciliar millor la vida familiar i la laboral, el nostre Centre disposa d’un servei d’acollida matinal amb diversos trams horaris.

Horaris d’entrada.

  • De 7.30 a 9 hores
  • De 8 a 9 hores
  • De 8.30 a 9 hores

Durant el curs 2021/2022 l’acollida es realitzara al edifici principal de l’escola

Per a sol·licitar el servei només cal posar-se en contacte amb Secretaria. Ho poden fer mitjançant el formulari de contacte.