Col·legi Garbiñe disposa d’un ventall d’activitats i serveis escolars que faciliten a la seva comunitat conciliar la vida familiar amb la laboral.

Poden consultar-les en fent clic a les seccions del menú superior.