El segon cicle d’Educació Infantil és l’etapa que comprèn dels 3 als 5 anys i que es distribueix en tres nivells.

El nostre Centre posa èmfasi en formar persones sensibles i respectuoses envers els altres i el que els envolta. Amb l’objectiu que esdevinguin autònomes descobreixin el seu entorn i assoleixin hàbits personals.

Com treballem?

El nostre Centre es caracterítza per seguir una metodologia eclèctica, és a dir que afagem el bo i millor de totes les corrents pedagògiques.

Treballem amb grups flexibles i reduïts per a poder acompanyar a cada alumne/a en el seu desenvolupament personal tenint en compte les seves característiques personals.

El nostre mètode de treball gira entorn als centres d’interès i l’observació i descoberta de l’entorn. Ensenyem les habilitats necessàries per als posteriors aprenentatges tenint molt present el desenvolupament del llenguatge verbal, matemàtic, plàstic i musical.

Reforç dins l’aula

Durant gran part de l’horari, simultàniament, dues mestres atenen al grup dins de l’aula. Gràcies a això es poden dur a terme activitats més dinàmiques o proporcionar ajut als que ho necessitin per així poder-los integrar més en l’activitat que s’està realitzant.

Tres llengües des de l’inici

Des del primer dia de classe els alumnes entren en contacte amb les tres llengües (Català, Castellà i Anglès), d’aquesta manera introduim als infants en el multilingüisme.

Anglès des de P3

Introduïm l’Anglès mitjançant el joc i la cançó com activitat complementària des de P3.

Informàtica en Anglès

A més, l’àrea d’Informàtica, també és realitzada en aquesta llengua amb l’objectiu de tenir un major contacte i immersió.

Relació amb les famílies

Mantenim un tracte proper amb les famílies per a poder fer un bon seguiment del procés maduratiu i d’aprenentatges dels seus fills/es.
En finalitzar cada trimestre es lliura un informe detallat. Tanmateix durant el curs es mantenen entrevistes per a tenir un intercanvi d’impressions amb més profunditat.

Necessitats educatives especials

Valorem les necessitats educatives de cadascun dels nostres alumnes i concretem propostes d’intervenció educativa. Ens coordinem amb els diferents serveis externs per a poder oferir una millor atenció.

Dins de l’escola tenim un servei de logopedia per ajudar a aquells alumnes que ho necessitin en la pronuncia i la dicció.