El nostre Col·legi és un centre privat concertat que ofereix una formació integral, tant acadèmica com personal, ensenyant els coneixements, habilitats i educant en hàbits i actituds necessaris per al màxim desenvolupament de l’alumnat.

Pretenem donar una formació complerta i exigent que abasti tots els àmbits.

El nostre Centre no té cap confessionalitat religiosa i volem donar cabuda a tothom que respecti els principis de la concepció humanística de la nostra societat.